فعالیت ها

1. ایجاد مرکز آموزشی غیردولتی به منظور برگزاری کلاس ها و دوره های خلاقانه بر مبنای موضوع خانه های زیر مجموعه:

خانه رباتیک - خانه هوا و فضا - خانه نجوم آماتوری - خانه کامپیوتر - خانه نقاشی خلاق - خانه دقت و تمرکز - خانه سرعت عمل - خانه فلسفه برای کودکان P4C - خانه زبان انگلیسی خلاق - خانه درک موسیقی - خانه هنرهای تجسمی و سفال - خانه داستان پردازی - خانه نمایش - خانه یوگا - خانه بازی - خانه ورزش های کودکانه

2. برگزاری کارگاه های آموزش پدر و مادر بر پایه آشنایی و شیوه های رفتاری و تربیت فرزندان

3. ایجاد مرکز مشاوره کودک و خانواده با محوریت پاسخگویی به نیازهای مشاوره و راهنمایی خانواده

4. برپایی نمایشگاه های مستمر با موضوع تخصصی کودکان

5. اجرای سمینارها و نشست های تخصصی کودک با حضور صاحبنظران

6. برگزاری مستمر جنگ های کودک در مناطق مختلف و شور و شادابی در بین کودکان

7. توسعه و گسترش فعالیت های مرکز با ایجاد نمایندگی ها در داخل و خارج کشور بر اساس اصل دستیابی همه کودکان ایرانی به خدمات و برنامه های مرکز

8. همکاری و مشارکت با سازمان های بین المللی حامی کودک و انجام فعالیت های مشترک

9. برپایی نشست با مدیران و مسئولان مراجع مختلف دولتی مرتبط با کودکان جهت هماهنگی و گسترش برنامه های تخصصی در حوزه کودک

10 . تشکیل گروه های تخصصی کودکان با توجه به شایستگی و علایق آن

11. راه اندازی شبکه اجتماعی کودک ایرانی با عضویت کودکان و تشکیل گروه های همسالان

12. ایجاد دپارتمان های حمایتی با موضوعات صلح، بهداشت، محیط زیست، حقوق کودکان، فقرزدایی، حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست و کودکان خیابانی

13. ترغیب و تشویق خیران به حمایت مادی از برنامه ها و فعالیت ها در جهت کاهش فقر مادی و اجتماعی کودکان و گسترش بهداشت عمومی و سلامت محیط کودکان

14. آموزش مربیان و کارشناسان کودک جهت ارائه برنامه های خلاقانه آموزش کودکان در مهدها و مراکز پیش دبستانی و دبستان

15. ایجاد شعبات و نمایندگی ها در داخل و خارج از کشور